ETJA DHE UJI I ZEMZEMIT (THIRST AND THE ZAMZAM WATER)

"Gjithçka nuk është e vërtetë, por e Vërteta është gjithçka." - F. Muja