Çdo pikë shiu
vdes kur nga retë ndahet
ngjallet kur tokën takon,
Në ekzistencë
më e bukur është ndarja
se një takim që s’të gjallëron. ~ Fatmir Muja