Durimi nuk mund të provohet nëse s’ka ndodhur pritja
Tingulli nuk mund të jehojë nëse s’ka ndodhur goditja
Një derë mbetet e gjallë nëse nuk vdes trokitja
Çdo numër që pjesëtohet me veten, mbetet vetëm një
Pjesëtohu me veten tënde dhe njihu një çikë me të
Kur ti troket në një derë, diçka kërkon gjithnjë
Trokitjet e zemrës sate, kërkojnë nga ti ndonjë gjë?! ~ Fatmir Muja