Sa herë zemrën nuk e njoha
Ma plagosi zemrën koha
Dhe çdo çast i humbur quhet
Kur s’jetojmë për çfarë duhet
Mirë që koha shëron plagët
Por pa kohën plaga s’hapet
Po s’më njohe dhe s’të njoha
Di gjë ti, ç’na duhet koha? ~ Fatmir Muja