Uncategorized

Home Uncategorized

MUST READ

Sado të jetë ngrysur qielli, s’ka ditë në të cilën s’lind...

S'ka dhembje që nuk tretet dhe nga gjurmët e saj një udhërrëfim që s'mbetet S'ka fjalë të pavlerë, por ka zemra që fjalët s'i kanë ndier, S'ka natë pa...

LETËR VËLLAIT

HIÇ