Shkova përtej cakut që dikush të arrijë në cak
Me cakun që të kuptohet se cak nuk ka aspak
Egoja shikon kah toka, shpirti qiellin vështron
Toka ka caqe e kufij, po qiellin, me çfarë e kufizon?!
Ja sa e lehtë është dhe sa të rëndë e shohim
Qielli nuk kufizohet, veç tokës kufijtë ia njohim
Kufijtë nuk bëjnë punë, kur nga e Pakufishmja vijmë
S’ka gjëra të pamundura, nëse caqet nga mendja i fshijmë. ~ Fatmir Muja