RUH

Home RUH

MUST READ

PA MARRËVESHJE

Po të ishim dashur Për marrëveshje nevojë s’do të kishim pasur Të dashurit s’kanë përse të merren vesh për diçka Zemrat...

TYM E ZJARR