ALBANICA

Home ALBANICA

MUST READ

Takimi mbetet i vlefshëm, kur ikën në kohën e duhur.

Përse do të doje ta ktheje kohën? Koha kurrë nuk ka qenë e gabuar Janë veprimet ato që të kanë bërë...