SOPHIA

Home SOPHIA

MUST READ

LYPËS I PASUR

Harresa nuk e bën të pavlefshme të harruarën, por harruesin Kujtesa nuk e bën të vlefshme të kujtuarën, por kujtuesin Vetëdija nuk e bën të zgjuar...

QENI I ÇOBANIT