SOPHIA

Home SOPHIA

KUR DHEMBJA BIE NË DASHURI

HARMONIA DHE KUJTESA

MUST READ

Drita jote jeton aq sa ke guxuar të digjesh.

Zjarri digjet aq sa ka lëndë për ta mbjatur flakën gjallëQenia jote jeton aq sa për Të Dashurin ndien mallDrita jote jeton...

TË DALLOSH PA NDARË