Hapësira nuk mund të shkatërrohet kurrë, ajo vetëm mund të errësohet nga muret. Sa më shumë mure, aq më pak dritë. Sa më pak dritë, aq më pak jetë. Muret na mbrojnë nga diçka, por në mungesë të dritareve, do të vdisnim duke u mbrojtur. Mendja është mur, zemra është dritare dhe drita është vetëdije. Hape dritaren! Po u mbrojte më shumë se sa je “i rrezikuar”, mbrojtja do të bëhet vdekja jote. ~ Fatmir Muja