Harmonia e përmasave gjeometrike është shpalosur nga njeriu në Tokësi pasojë e asaj Harmonie që ka mbajtur në mend nga Parajsa. Qenia njerëzore, meqë i janë mësuar të gjithë Emrat Hyjnorë, mund të harmonizohet me të gjitha gjallesat që përbëjnë peisazhin e ekzistencës. Harmonia gjemoetrike e fshehur në Frymën e tij, shpaloset përsosmërisht edhe jashtë tij. Gjashtkëndëshat që burojnë nga intelekti njerëzor, manifestojnë harmoninë që nuk i mungon as bletës. Kush i ka shpalosur për herë të parë gjashtëkëndëshat në Tokë, njeriu apo bleta? – Fatmir Muja