Dhembja dhe dashuria s’mund të jenë të ndara
Po u shfaq e dyta, aty është edhe e para
Qofshin të pranishme, ose jo ilaçet
Nuk ndryshon asgjë, dhembja do të shfaqet
Në tokë e në qiell, dhembjet janë dëshmi
Që zemrat janë gjallë, s’janë pa dashuri
Atë që e do, zemra e përmend
Veç zemrës së vdekur asgjë nuk i dhemb
Ilaçet janë bërë para të gjitha dhembjeve
Zemra është shpalosur para të gjitha gjendjeve
Në tokë u solla si ruajtës i amanetit
Jam këtu për të dashur, gjer në Ditë të Kijametit. ~ Fatmir Muja