RUH

Home RUH Page 2

MUST READ

O I MBULUAR!

O i mbuluar! Sonte të gjithë udhëtuan dhe erdhën tek unë Erdhën fjalët e shkruara e të pashkruara të poetëve dhe nga vargjet e tyre...