RUH

Home RUH Page 2

Çdo mëkat ka një fat

Pa mend jam, arsye kam

MUST READ

Drita jote jeton aq sa ke guxuar të digjesh.

Zjarri digjet aq sa ka lëndë për ta mbjatur flakën gjallëQenia jote jeton aq sa për Të Dashurin ndien mallDrita jote jeton...

FJALËT E NJË KALORËSI (3)