Të gjitha të djeshmet
nuk vlejnë sa një “sot”
Nuk ka vende boshe,
kur zemra është plot.
“Dje” nuk bëhet “sot”
Çdo “sot” bëhet “dje”
Ti je nga jovendi,
Edhe pse vend ke. – Fatmir Muja