Hesht, nëse s’mund të flasësh me dashuri
Se goja veshin ka myshteri
E kur goja pa zemër flet
Jo veshin, por zemrën e vret
Gjërat për të cilat sot qorton tjetrin
Nesër mund t’i bësh edhe vetë. ~ Fatmir Muja