Mungesa e të dashurve është agjërim
Malli për ta është njohje, takimi iftar
Si mund ta njohësh vlerën e një zemre
Nëse kurrë nga ajo s’je ndarë?
Tejngopja është më e dëmshme se uria
Malli është më i bukur se lëndimi nga prania
Hesht, mungo dhe zhduku që të mos lëndosh
Dhe ji i pranishëm veç kur mund të gëzosh
Pritja në sofrën e mallit dëshmon sa vlen ushqimi
Për trupin është ngopja, për shpirtin shijimi. ~ Fatmir Muja