Nuk është për shkak të fjalëve
Që fjalët në një zemër mbeten
Është për shkak se një zemër
Te ti ka gjetur veten
Nuk është e rëndësishme
Nëse qëndroi pak a shumë
Fjalët që iu mbollën në zemër
Do t’i mbijnë pafund. ~ Fatmir Muja