Ndarja e gjetheve nga pema dëshmon për bukurinë e takimit
Malli i tyre për rrënjët shpalos fshehtësinë e degëzimit
Kur gjethet bien nga degët, te rrënjët prehjen gjejnë
Nga rrënja janë ushqyer, rrënjën e ushqejnë. ~ Fatmir Muja