Lotëve u ngjajnë gjethet
Që s’i mban më pema
Lotët nga sytë ndahen
Kur s’mund t’i mbajë zemra
A nuk është i bukur,
Çdo gjeth që u këput?
Lutu për të dashurit
Por kurrë mos i lut
Nëse duan të ikin
Mos kërko të qëndrojnë
Përcilli siç duhet
Lutu bukur të shkojnë
Le të bien si gjethe
Le të bien si lot
Nesër mund ta dish
Sa kanë vlejtur sot
Ndarjet e bukura
Më shumë se çdo gjë vlejnë
Na bëjnë që për të shkuarën
Pendim të mos ndiejmë
Kur duhet të shkosh
Bëje ikjen të bukur
Edhe kur s’të gjejnë
S’do të jesh i humbur
Rrugëto sikur loti
Që brenda më s’mbahet
Por duket i bukur
Mu atëherë kur ndahet
Bjer sikur gjethi
Që më s’mund të rritet
Por duket i bukur
Edhe kur venitet
Mos u bëj si ikës
Që s’mund t’i vësh emër
Nga njeriu i zemrës
Në njeri pa zemër. ~ Fatmir Muja