Në malin e gjakosur të zemrës
Plagët mos i numëro
Ngjitu në majen e tij
Dhembjeve mos iu dorëzo
Edhe kur të kesh zbritur
Do mbetesh i lartësuar
Bëhu me asgjë i lidhur
E me Gjithçka i dashuruar
Nuk mund të jetosh
E të jesh i pasprovuar
Të lehtat të duken të rënda
Kur të rëndat s’i ke provuar.~ Fatmir Muja

Photo by Bashkim Hasani