Ditët nuk vlerësohen me sa punë ke bërë
Por me sa dashuri ke mbjell në punët e bëra
Një copëz nuk mund ta bëjë të tërën
Por në mungesë të saj, mungon e tëra. ~ Fatmir Muja