Ata që flasin urtë, flasin shkurt.
E nëse e zgjasin?
Ore, kur ata flasin, koha zhduket,
Prandaj, sado ta zgjasin, shkurt duket. ~ Fatmir Muja